Het bestuur


Samenstelling


Voorzitter:
Jan Feskens

Secretaris:
Jan Rijken
info@mcbaronie.nl

Penningmeester:
Nico Snijders

Bestuursleden:
G Keurentjes
Erwin van der Kall
Kees van Schijndel

 

Werkzaamheden

Het bestuur vergadert zo'n 5 maal per jaar. Daarnaast is er n maal per jaar een Algemene Ledenvergadering (februari/maart). Hierin wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen en worden al diverse plannen voor het komende seizoen naar voren gebracht. Uiteraard kunnen de leden hierbij hun ideen naar voren brengen. Verder staan er dan natuurlijk ook de wat meer "zakelijke" punten op de agenda, zoals een verslag van de penningmeester, de kascommissie, e.d. en wordt de contributie vastgesteld.

Naast genoemde activiteiten, onderhoudt (een afgevaardigde van) het bestuur de contacten met andere organisaties zoals de K.N.M.V., Riders for Health, lokale dag- en weekbladen, nabijgelegen motorzaken e.d.. Tevens vertegenwoordigen zij MC Baronie tijdens de jaarlijkse districtsvergaderingen van de bond en wordt het contact onderhouden met diverse andere motorclubs.

 

 

© www.mijn-eigen-website.nl (design)